Zbliża się koniec naboru zgłoszeń w Kampanii Mocarze Sztuki!


Już tylko do 20 lutego Muzea z całego kraju mogą składać wnioski w ramach kampanii Mocarze Sztuki. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie fundacji: https://mostthemost.pl/mocarze-sztuki-formularz-zgloszenia-zabytku/

Zachęcamy do wskazania muzealiów, dzieł sztuki, którym warto przywrócić świetność. Dzięki zaangażowaniu w kampanię Mocarze Sztuki można zdobyć maksymalnie do 20 000 PLN na obiekt.

Uwaga, nie ma ograniczeń w zakresie liczby zgłoszeń. Jedno Muzeum może zgłosić dowolną ilość obiektów, które wymagają renowacji.

Spośród zgłoszonych muzealiów – na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie kampanii — Fundacja wybierze max. 10 dzieł sztuki, które następnie wezmą udział w konkursie internetowym za pośrednictwem specjalnej ankiety na stronie Fundacji. Uczestnicy konkursu wybiorą spośród nich 5 zwycięskich eksponatów, które otrzymają dofinansowanie.

Zgodnie z regulaminem kampanii muzealia mogą zgłaszać tylko instytucje kultury, będące muzeami wpisanymi do Wykazu muzeów prowadzonego przez MKiDN, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, chyba że są jednocześnie wpisanymi do rejestru instytucji kultury jednostki samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Mocarzy Sztuki na naszej stronie internetowej https://mostthemost.pl/mocarze-sztuki/

Formularz Zgłoszeniowy: https://mostthemost.pl/mocarze-sztuki-formularz-zgloszenia-zabytku/.

Termin zgłaszania muzealiów w pierwszej edycji kampanii to 20.02.2023 r.

Scroll to Top
Skip to content