Lubiąż | Drewniany wiatrak paltrak

Wiatrak w Lubiążu powstał w 1798 r. Był pierwotnie napędzany siłą wiatru. W 1960 r. został rozbudowany i przekształcony w młyn elektryczny.

Pełnił on funkcję młyna do 1973 r. Od tej pory pozostaje pusty i niewykorzystany, stopniowo popadając w ruinę. Stanowi unikatowy już przykład budownictwa drewnianego.

Do 1945 r. w Lubiążu znajdowały się cztery podobne wiatraki, niestety do naszych czasów przetrwał tylko jeden.

Lubiąski wiatrak jest położony w bardzo ciekawym miejscu na wjeździe do Lubiąża od strony Wołowa, przy drodze wojewódzkiej oraz przy ścieżce rowerowej biegnącej po dawnej linii kolejowej, łączącej Wołów z Lubiążem.

Opis powstał dzięki pani Martynie i pani Marii z Lubiąża.

Scroll to Top
Skip to content