Lubomierz | Dom Opatki

Dom Opatki został wzniesiony w latach 1726-1730 przy okazji odbudowy po pożarze zespołu klasztornego.
Jest to skromny barokowy, trzykondygnacyjny budynek na planie prostokąta z wysokim, czterospadowym dachem z facjatami. Od zachodu na wysokości pierwszego piętra posiada łącznik z czworobokiem klasztornym.
Obecnie budynek jest mocno zdewastowany. Zespół Klasztorny w Lubomierzu to jeden z najokazalszych zabytków Dolnego Śląska, który dla zachowania trwałości wymaga pilnych prac konserwacyjnych. Jednocześnie mieszkańcy Gminy Lubomierz nie mają obiektu, w którym można prowadzić działalność kulturalną.

Realizacja projektu jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności, ponieważ po wyłączeniu z użytkowania 2 sal teatralnych w Zespole Klasztornym w 2018 r. lokalna społeczność straciła miejsce do organizacji imprez, kultywowania kultury i dziedzictwa. W związku z powyższym część oferty kulturalnej nie jest obecnie możliwa do realizacji, jak przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy lub jest częściowo, za zgodą proboszcza, realizowana w pobliskim kościele.

Sam zabytkowy zespół klasztorny jest ważnym zabytkiem dla lokalnej społeczności i stanowi niemal serce miasta i wizytówkę, wokół której skupia się życie społeczno-kulturalne.

Opis powstał dzięki pani Marceli z Radoniowa.

Scroll to Top
Skip to content