Mirsk | Kościół poewangelicki

Jest to dawna świątynia protestancka. Jej powstanie datuje się na drugą połowę XVIII wieku. W XIX w. została przebudowana.
Po II wojnie światowej była użytkowana okazjonalnie, a w 1958 roku odprawiono w niej ostatnie nabożeństwo. Kilka lat później spłonęła po uderzeniu pioruna.

Budynek jest ogrodzony i zabezpieczona znakami „Wstęp wzbroniony – grozi zawaleniem”. Piękny fragment miasta jest niedostępny dla mieszkańców i coraz większej liczby turystów. Od frontu rosną dwa bardzo stare żywotniki.
Jest to szansa dla tej budowli, by nie znikała przez następne dziesiątki lat. Byłaby to szansa nie tylko dla tej ruiny ale i całej gminy. Przyciągnie już odwiedzających coraz częściej nasze okolice turystów odpoczywających w agroturystykach naszej gminy czy przebywających w uzdrowiskach Świeradowa Zdroju. Mamy też stałych turystów z Niemiec, których korzenie są u nas.

Opis powstał dzięki panu Karolowi z Orłowic.

Scroll to Top
Skip to content