Szczodre | Most Królowej Karoli

Park krajobrazowy w Szczodrem założony został na przełomie XVIII/ XIX w. Otaczał siedzibę książęcą, której pozostałości znajdują się na terenie niniejszego parku do dziś. Pałac został wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1851-67 przez C.H.W. Wolfa, nadwornego architekta księcia oleśnickiego Wilhelma, według planów wzorowanych na zamku w Windsorze. Powstał na miejscu renesansowego dworu – letniej rezydencji Sybilli Marii, żony księcia oleśnickiego Krystiana Ulryka von Wurttenberg. Jako kobieta nowoczesna i prawdziwa filantropka Królowa Karola założyła na terenie Szczodrego specjalną fundację i przedszkole dla dzieci pracowników posiadłości. Sposób postępowania królowej był tak nowatorski, że została uhonorowana podczas Kongresu Kobiet, który odbył się późną jesienią 1887 roku w Nowym Jorku, jako ta, która przyczyniła się do awansu społecznego kobiet, stawiając ją jako wzór do naśladowania.

Do dziś zachował się jedynie niewielki fragment posiadłości oraz resztki parku. Choć okres świetności Szczodre wraz z dawnym zespołem pałacowo-parkowym ma dawno za sobą, okolice Szczodrego nadal są największym naturalnym parkiem w regionie.

To wizytówka gminy Długołęka i centrum jej życia kulturalnego. To tutaj powstało atrakcyjne miejsce publicznych spotkań i rekreacji z nowoczesną infrastrukturą dla dzieci i dorosłych. To miejsce położone pośród leśnego parku oraz systemu stawów, z ciekawą historią Pałacu Sybilli w tle, która dodatkowo przyciąga wielu odwiedzających. Dzięki temu park ten jest obecnie przestrzenią, w której odbywają się najbardziej prestiżowe imprezy artystyczne i wydarzenia kulturalne w regionie.

Do 2019 roku park ze względu na brak kompleksowych prac konserwacyjnych systematycznie tracił swoje piękno. Postępująca degradacja spowodowała, że przestał pełnić on należycie funkcje rekreacyjno-kulturowe. Jego zły stan techniczny obniżał estetykę i jakość przestrzeni w regionie. To wymagało podjęcia szybkich działań remontowych, w tym zmiany funkcjonalności obszaru. W przeciwnym wypadku proces degradacji zabytkowej tkanki pogłębiałby się, powodując znaczny wzrost nakładów niezbędnych na odtworzenie jej wartości jako obiektu dziedzictwa kulturowego. Istotnym źródłem zapotrzebowania na rewitalizację niniejszego parku były również oczekiwania społeczne. Wśród mieszkańców gminy było duże zainteresowanie korzystaniem z infrastruktury parku pod warunkiem uprzedniej jego rewitalizacji. W efekcie tego władze gminy zaczęły podejmować kompleksowe prace mające na celu przywrócenie im dawnej świetności, czego wyrazem jest m.in. I etap rewitalizacji parku w Szczodrem przeprowadzony w 2019 roku.

Chęć korzystania z tego typu terenów jest duża wśród mieszkańców gminy Długołęka, co może wynikać z wyjątkowych walorów regionu, które czynią z niego konkurencyjne miejsce do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Gmina ta z jednej strony zapewnia swoim mieszkańcom i gościom dostęp do dobrodziejstw natury, spokój i możliwość ucieczki od zgiełku. Z drugiej zaś położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Wrocławia. To wszystko powoduje, że coraz większa liczba przedsiębiorstw oraz osób prywatnych docenia walory Długołęki. Wzrost gospodarczy, piękno i spokój, czy dostęp do wykwalifikowanych sił roboczych Wrocławia – to charakteryzuje tę gminę.

Do konkursu został zgłoszony Most Królowej Karoli (jego odbudowa).

Obiekt z jednej strony umożliwiłby przekroczenie istniejącego na terenie parku zbiornika wody przez ruch pieszy i rowerowy. Pełniłby rolę ciągu pieszo-rowerowego łączącego brzegi stawu na jego przewężeniu, a także dawał szansę obserwowania z bliska rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które znajdują się w stawie. Teren parku, w tym stawu objęty jest specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja N2000 Kumaki Dobrej PLH020078. Występują tu bogate i liczne populacje rzadkich gatunków zwierząt, takich jak chociażby: mopek zachodni, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, pachnica dębowa, kozioróg dębosz.
Z drugiej strony budowa mostu przyczyniłaby się do odtworzenia wartości niniejszego terenu jako obiektu dziedzictwa kulturowego, który jest znaczący co najmniej dla obszaru, w którym jest położony.
Opis powstał dzięki panu Michałowi z miejscowości Szczodre.

Scroll to Top
Skip to content