Udanin | Kościół Św. Urszuli

Kościół Św. Urszuli to XIII-sto wieczny i zarazem najstarszy na terenie gminy zabytek znajdujący się w centrum miejscowości Udanin.

Kościół uległ znacznemu zniszczeniu w czasie działań wojennych w 1945 r. i później. W 1984 r. zapadła się do środka nawy część połaci dachowej wraz ze stropem. W latach 1989-1992 założono strop nad nawą oraz nową więźbę dachową, którą pokryto dachówką. W 2011 r. przeprowadzono remont dachu. Na rewitalizację Kościoła Św. Urszuli w Udaninie poprzez remont dachu Gmina Udanin pozyskała dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW na lata 2007 – 2013. W roku 2018 Gmina Udanin podpisała kolejną umowę o dotacje na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Kościele Św. Urszuli. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Kościele Św. Urszuli w Udaninie miała na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, uchronienie zabytku przed postępującą degradacją. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ponieważ ratowanie takiego zabytku wymaga sporego nakładu środków konieczne jest pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych. Wymiana dachu czy stolarki okiennej i drzwiowej zabezpiecza zabytek przed unicestwieniem jednak aby przywrócić jego świetność konieczne jest wykonanie wielu robót budowlanych wewnątrz budynku i na zewnątrz, w tym wyposażenie. Modernizacja Kościoła Św. Urszuli w Udaninie jako etap ratowania cennego dziedzictwa lokalnego służyć może rozwojowi bazy kulturalnej na terenie Gminy Udanin, wykształceniu potencjału turystyczno-kulturowego w oparciu o dziedzictwo kulturowe, pozwoli na prowadzenie wielu działań na rzecz mieszkańców, zachęcających ich do poznania posiadanych walorów kulturowych.
Przeprowadzenie działań ratujących cenny zabytek prowadzić będzie do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, tworzy warunki do organizacji wystaw, koncertów, realizacji wspólnych przedsięwzięć i kultywowania lokalnych tradycji, a tym samym wpływa na pobudzenie aktywności społecznej i wzmocnienie kapitału społecznego.

Opis powstał dzięki pani Annie z Udanina.

Scroll to Top
Skip to content