Wałbrzych | Wieża nadszybia szybu „Tytus”

Smukła wieża szybu Tytus jest zlokalizowana na wałbrzyskim Konradowie. Jest dominantą architektoniczną okolicy.
Jako pierwsza w dolnośląskim zagłębiu węglowym posiadała prekursorskie rozwiązania techniczne: ustrój nośny wykonany w szkieletowej konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem ceglanym.
Stylu architektoniczny tej budowli nawiązuje do historyzmu. Motywy wywodzące się z klasycyzmu zostały jednak mocno uproszczone zgodnie z zasadami modernizmu.
Elektryczną maszyną wyciągową z kołem ciernym typu Koepe umieszczono w głowicy wieży nadwieszonej nad trzonem. To technika inna niż stosowane w starszych maszynowniach koła bębnowe.
W bezpośrednim sąsiedztwie szybu przebiega starotorze pierwszej na Śląsku zelektryfikowanej linii kolejowej nr 291 Szczawienko – Mezimesti. Według planów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ma ona zostać zrewitalizowana jako Cyklostrada Dolnośląska.

Opis powstał dzięki panu Marcinowi.

Scroll to Top
Skip to content