Wałbrzych | Zamek Książ

Zamek Książ z toczeniem jest zabytkiem o niezwykłej randze nie tylko dla regionu, ale i dla całego kraju.
Jest przepięknie położony na wypiętrzeniu, cyplu, który otacza z trzech stron rzeka Pełcznica.
Zachowany zespół rezydencjonalny cechuje się wielkim nasyceniem substancją zabytkową w jej różnorakich odsłonach: dziełach architektury z reliktami czasów panowania Piastów na tych ziemiach, zabytkach archeologicznych, sztukach plastycznych oraz imponującym założeniu parkowo- krajobrazowym.
Godnym podkreślenia jest fakt, że zachowany układ przestrzenny założenia legitymuje się wysokim stopniem autentyczności. Jest ono należycie wyeksponowane w krajobrazie i zachowało pierwotne relacje z otoczeniem. Całe założenie uznać można za źródło inspiracji dla przyszłych pokoleń.
Zespół rezydencjonalny wraz z Zamkiem Książ w Wałbrzychu charakteryzuje się zróżnicowaną stylistyką, przy czym dodanie, a teraz zidentyfikowanie znamion i cech każdego kolejnego stylu, sprawia, że staje się on wyraźną wykładnią nie tylko przekształceń w stylach architektury, ale i obrazuje historię zmian społecznych, politycznych i gospodarczych w całej Europie od swych początków, sięgających XIII wieku, do czasów współczesnych.
Kompleks Zamek Książ w Wałbrzychu to obszar odwiedzany rocznie przez ponad 500 000 turystów z całego świata. Ten trzeci co do wielkości zamek w Polsce, wraz ze swoją historią i położeniem, stanowi dla odwiedzających go turystów inspirację do poznania nie tylko jego najbliższego otoczenia, ale i całego regionu. Ziemia Wałbrzyska ma bowiem duży potencjał turystyczny, który przez wiele lat był niedoceniany i kojarzony głównie z przemysłem wydobywczym.

Opis powstał dzięki mieszkańcom Wałbrzycha, Świebodzic, Mrowin, Szczawna-Zdroju oraz Walimia.

Scroll to Top
Skip to content