Zaborów | Ruiny dworu

Zespół pałacowo-folwarczny znajduje się w miejscowości Zaborów, w gminie Ścinawa. Wzniesiono go w roku 1725. Pierwszymi jego właścicielami, aż do roku 1792, była rodzina von Nostitz. Z początkiem wieku XIX został przebudowany przez kolejnych jego właścicieli. Jest świadectwem rozwoju lokalnej społeczności na ziemiach śląskich, stanowi ważny element historii regionu.

Ma charakter obiektu pałacowo-parkowego. W zabytku w aktualnej chwili zachowały się bogate zdobienia architektoniczne nad wejściami, które to po przebudowie na początku XIX w. były reprezentacyjne zarówno od strony ogrodu jak i od wejścia głównego, co czyni zabytek unikatowym w skali regionu.

Opis powstał dzięki panu Józefowi ze Ścinawy.

Scroll to Top
Skip to content