Świątniki | Pałac

Świątniki, to miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1148 roku. Dobra rycerskie w Świątnikach należały między innymi do rodzin: von Brinnig, von Gellhorn, von Leippe i von Sandretzky. W latach 1734-1809 właścicielamimajątku byli przedstawiciele rodu von Zedlitz. Następnie posiadłość   hrabia Julius von Zedlitz-Trütschler. W rękach jego potomków dobra pozostały do 1945 roku. Pierwsza renesansowa rezydencja została wzniesiona w Świątnikach pod koniec XVI wieku. W latach 1740-1750 siedziba została powiększona i przekształcona w barokowy pałac. Po zakończeniu drugiej wojny światowej majątek przejęło państwo polskie. W 1948 roku pałac zaadaptowanona budynek oświatowy (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny).

Opis powstał  dzięki Panu Tomaszowi z miejscowości Świątniki

Scroll to Top
Skip to content