Chełmica Duża | Zespół folwarczny

Na zespół folwarczny składają się: oficyna (stajnia) z pierwszej połowy XIX w.; oficyna (wozownia) z pierwszej połowy. XIX w.; park dworski z końca XVIII w.

Niegdyś był jeszcze pałac, ale spalił się. Znajdował się w nim po wojnie państwowy dom dziecka.

Opis powstał dzięki panu Arturowi z Chełmicy Dużej oraz informacjom ze strony: https://www.wikiwand.com/pl/Fabianki_(gmina)

Fot. N. Chylińska

Scroll to Top
Skip to content