Skępe | Dom Ogrodnika

Zabytek ten jest częścią większej całości obejmującej Zespół parkowo-dworski (Dwór, Park, Dom ogrodnika z magazynem) oraz Folwark (Obora, Stajnia, Gorzelnia, Rządcówka, Spirytusownia, Chlewnia, Budynek mieszkalny, Budynek mieszkalny). W przeszłości kompleks ten był własnością zasłużonego dla Skępego rodu Zielińskich. Po 1945 r. wchodził on w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego i niestety jego składowe były dostosowywane do dominującej wówczas wizji rozwojowej. Dalsza niszczenie nastąpiło pod 1990 r. kiedy to losem tego kompleksu nikt się nie przejmował. Dopiero w 2016 roku część kompleksu przejęła gmina i na bazie zabudowań rozbudowała przedszkole przy czym zachowana została tkanka zabytkowa. Pozostałą część kompleksu gmina przejęła w 2021 roku i opracowała koncepcję rewitalizacji tego obszaru, który ma mieć rekreacyjny charakter.

Opis powstał  dzięki Panu Krzysztofowi z miejscowości Skępe

Scroll to Top
Skip to content