Bolimów | Rynek Tadeusza Kościuszki

Rynek T. Kościuszki wraz z przyległymi ulicami Kozią i Żabią znajdują się w centralnej części miejscowości Bolimów, przy drodze wojewódzkiej nr 705. Dookoła placu głównego, znajduje się zwarta, w większości jednopiętrowa, zabudowa mieszkalna. W centrum placu rynkowego znajduje się pamiątkowy krzyż poświęcony pamięci partyzantów poległych w bitwie nad Rawką w sierpniu 1943 r. Na rynku odnajdujemy również niecodzienną pamiątkę z okresu I wojny światowej: gong strażacki skonstruowany z przeciętej butli po gazie bojowym zastosowany po raz pierwszy na terenie Polski właśnie na terenie gminy Bolimów. Obecnie rynek pełni w dużej mierze funkcję komunikacyjną i parkingową. Uliczki i parkingi posiadają nawierzchnię z różnych materiałów. Rynek był kiedyś miejscem, w którym spotykali się mieszkańcy. Pełnił zarówno funkcję rekreacyjno-wypoczynkową jak i miejsce zdobywania i wymiany informacji. Był centrum życia mieszkańców Bolimowa.

Opis powstał dzięki panu Patrykowi z miejscowości Joachimów-Mogiły.

Scroll to Top
Skip to content