Łowicz | Kamienica Napoleońska

Obiekt to kamienica, w której zatrzymał się w Łowiczu Napoleon Bonaparte Cesarz Francuzów 18 grudnia 1806 roku, podążający do Warszawy po zwycięstwie pod Jeną i Auerstaedtem. W znajdującej się wówczas w tym budynku oberży Kosiorkiewicza zjadł obiad, odbył narady, wysłał kuriera do Berlina i ruszył w dalszą drogę do Warszawy. Kamienicę zbudowano w XVIII wieku dla podkomorzego gostynińskiego Józefa Andrzeja Mikorskiego. Na początku XIX wieku oberżę prowadził w niej Ignacy Kosiorkiewicz. Po wizycie napoleona oberżę przemianowano na Hotel Imperial. Pod taką nazwą funkcjonował do 1811 r. Potem znajdowały się tu zwykłe mieszkania. Dopiero w pierwszych latach XX wieku utworzono tu Hotel Polski, został on jednak zniszczony podczas I wojny światowej. W 1925 r. Kamienicę odbudowano i otwarto w niej Hotel Polonia i Restaurację. Od 1936 r. właścicielem kamienicy została rodzina Jagielskich. W pomieszczeniach parteru od wielu lat ma swoją siedzibę Łowicki Oddział PTTK. W 1998 r., w 90. rocznicę powstania PTTK i 35. rocznicę powstania Koła Przewodników odsłonięto pamiątkową tablicę. Obecnie w kamienicy nadal swoją siedzibę ma Oddział PTTK w Łowiczu. Mieści się tu również Punkt Informacji Turystycznej, w pozostałej części znajdują się byle mieszkania komunalne. Dzisiaj Kamienica Napoleońska wymaga pilnych, kompleksowych prac remontowych. Budynek jest wizytówką, znajdującą się w samym „sercu miasta”. Remont obiektu przyczyni się do poprawy wyglądu zabytkowego budynku, a tym samym poprawi się stan wizualny przestrzeni publicznej.

Opis powstał dzięki Panu Michałowi z Łowicza

Scroll to Top
Skip to content