Dubienka | Dawny Magistrat

Bardzo cenny historycznie obiekt, wybudowany w latach 1904-1905 przez władze miasta Dubienki z przeznaczeniem na magistrat (ratusz) i pełnił tę funkcję do momentu utraty praw miejskich przez Dubienkę w czasie II wojny światowej, w czasie wojny był siedzibą Grenzschutzu, po wojnie stał się siedzibą urzędu gminy wiejskiej Dubienka i tak jest do dnia dzisiejszego. Przez wiele lat mieściła się w nim również siedziba miejscowej policja.

Opis powstał dzięki Panu Krystianowi z Dubienki

Scroll to Top
Skip to content