Międzyrzec Podlaski | Spichlerz

Spichlerz został wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. Pełnił funkcję gospodarczą, mimo to wybudowano go z dbałością o szczegóły i estetyczną, murowaną, otynkowaną bryłę budynku, zaprojektowaną na planie litery L. Spichlerz jest spójny z założeniem pałacowym hr. Potockich. Do dnia dzisiejszego, mimo upływu lat, dobrze zachowały się ozdobne pazdury i belki u szczytu. Budynek jest piętrowy. Zachował się mechanizm, mający ułatwiać załadunek i przerzut produktów/materiałów.

Opis powstał dzięki Pani Angelice z Międzyrzecza Podlaskiego

Scroll to Top
Skip to content