Zabór | Park przy pałacu

Park znajduje się przy pałacu, w który obecnie jest ulokowany szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży (Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży). Sam pałac przez swoją funkcję jest niedostępny dla osób zwiedzających.

Natomiast park za pałacem – jest przestrzenią otwartą. Znajduje się w nim wiele cennym drzew (m.in. aleja lipowa), a jego historia ściśle związana jest z historią pałacu. Dawne aleje spacerowe są od lat zaniedbane, przez co nie służą lokalnej społeczności. Po obu stronach alei lipowej wiodącej nad jezioro, występują kanały wodne dodatkowo podkreślające ją w kompozycji parku. Wiek drzewostanu starszego, decydującego o układzie parku, określa się na ok. 160-180 lat. Cenne z uwagi na wymiary drzewa o cechach pomników przyrody występują we wsch. i środkowej części założenia. Są to ok. 360-letnie dęby szypułkowe oraz ponad dwustuletnie jesiony wyniosłe i lipy drobnolistne. Park – po uporządkowaniu – mógłby służyć mieszkańcom Zaboru jako miejsce do rekreacji.

Opis powstał dzięki Panu Kamilowi.

Scroll to Top
Skip to content