Witnica | Kamienica przy ul. Sikorskiego 3

Kamieniczka z lat 20. XX w. jest usytuowana na terenie historycznego układu przestrzennego miasta Witnica, datowanego na 2 połowę XIII w. Zespół kamieniczek wraz z willą fabrykancką (zwaną „Żółtym Pałacykiem”) i zabudowaniami byłej fabryki mebli stanowi kompleks budynków fabrykanckich. Po II wojnie światowej rzeczoną fabrykę mebli przywróciła do życia w roku 1945 Irena Górska (później Dowgielewicz), która w latach 1946-49 była jej dyrektorką. W budynku tym przed II wojną światową mieściły się mieszkania robotnicze. Po przeciwległej stronie ul. Sikorskiego położona jest willa fabrykanta, w której mieszkała pierwsza powojenna dyrektor fabryki mebli a następnie wszyscy kolejni dyrektorzy do roku 1966. Położenie tych dwóch budynków naprzeciwko siebie pozwala zaobserwować kontrast pomiędzy warunkami życia właściciela fabryki i robotników. 

Opis powstał dzięki Pani Mirelli

Scroll to Top
Skip to content