Kęty | Strzelnica

Budowę Strzelnicy w Kętach na Kęckich Górach rozpoczęto w 1932 roku. Poprzez tę inwestycję chciano uczcić 15. Rocznicę pobytu I Brygady Legionów Polskich w Kętach. Prace budowlane trwały dwa lata i zostały zakończone w 1934 roku, w 20. Rocznicę powstania legionów Polskich.

Uroczyste otwarcie Strzelnicy miało miejsce 23 września 1934 roku. W wydarzeniu uczestniczy władze gminy oraz kpt. Adam Ludwik Kryciński, oficer 3 Pułku Strzelców Podhalańskich z Bielska-Białej. Patronem obiektu został Marszałek Józef Piłsudski.

To właśnie na kęckiej Strzelnicy 80 lat temu szkolili się i podnosili swoje umiejętności w strzelaniu mieszkańcy, weterani i członkowie kęckiego Związku Strzeleckiego, a następnie żołnierze, którzy w 1939 roku stanęli do walki i obrony naszej ziemi.

Obecnie (od 2016 roku) Strzelnica pełni funkcje siedziby Grupy Operacyjnej im. 3. Kompanii Obrony Narodowej Kęty, która dba o obiekt, przeprowadza niezbędne prace, a przede wszystkim animuje i organizuje rozliczne wydarzenia o charakterze edukacyjno-społecznym.

Opis powstał dzięki Pani Joannie

Scroll to Top
Skip to content