Tarnów | Budynek dawnego klasztoru

Dawny klasztor OO Bernardynów pochodzi z XV wieku. Jedyny pozostały gmach głównej budowli klasztornej i jeden z najstarszych budynków Tarnowa, wyróżniający się piękną architekturą. W końcu XVIII wieku, wraz z całą kolegiatą został pozbawiony cech kościoła klasztornego. Reszta zabudowań została wyburzona w związku z przebudową tej części miasta i pozbawiona cech obronnych przez wyburzenie murów, zniwelowanie wałów obronnych i rozebranie potężnej bastei obronnej wraz z pobliskimi basztami.

Obecnie jest to budynek oddziału Urzędu Miasta Tarnowa z niedawno odkrytą i częściowo odkopaną unikalną basteją obronną od strony wschodniej (mini barbakan).

Opis powstał dzięki Panu Wojciechowi z Tarnowa.

Scroll to Top
Skip to content