Chociszewo | Dworek

Dworek, w którym obecnie znajduje się szkoła podstawowa. Historia nauczania w chociszewskim dworku sięga lat 50-tych XIX wieku. Szkołę dla dzieci wiejskich uruchomili wówczas właściciele Chociszewa Józef i Maria Lewoccy, wspomagani przez matkę Józefa Katarzynę Lewocką z Lipińskich znaną pisarkę i publicystkę warszawską. Wybuch Powstania Styczniowego zniweczył jednak to dzieło. W okresie międzywojennym istniała w Chociszewie szkoła powszechna 2-klasowa mieszcząca się w domu państwa Brendów w Chociszewie-Majdanach. Po drugiej wojnie światowej w 1948 roku rozpoczęła funkcjonowanie Szkoła Podstawowa.

Scroll to Top
Skip to content