Ciechanów | Młyn

Obszar, gdzie zlokalizowany jest zabytkowy młyn, znajduje się w centrum miasta przy ul. Nadrzecznej 17 i obejmuje teren o powierzchni około 5 tys. m2. Aktualnie znajduje się na nim stary budynek po dawnym młynie oraz niskie budynki parterowe, gospodarcze i garażowe, a jego część jest wykorzystywana jako parking. Budynek po dawnym młynie składa się z dwóch segmentów pochodzących z początku XX wieku: jeden położony bezpośrednio przy ulicy, parterowy otynkowany, a drugi położony za nim ceglany ma trzy kondygnacje nadziemne i płytką piwnicę. Po II Wojnie Światowej w młynie zaprzestano produkcji mąki. W latach 80 i 90 XX wieku, wznowiono jego działalność, lecz na krótko i znów został zamknięty, tym razem na stałe. Budynek po młynie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków miasta Ciechanów oraz jest wpisany do rejestru zabytków. Od wielu lat nieużytkowany utracił dawne funkcje i popada w dalszą ruinę. Duże zaplecze użytkowe obiektu oraz teren dookoła pozwalają na zaprojektowanie i wykorzystanie budynku na cele publiczno – społeczne.

Opis powstał dzięki Pani Katarzynie z Ciechanowa

Scroll to Top
Skip to content