Komorów | Zielona Willa

Zielona Willa
w Komorowie

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo mazowieckie, edycja 2023


Mieszkańcy gminy Michałowice wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Zielona Willa przejdzie już niedługo przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niej mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli Komorowa i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z Komorowa

1 2

Budynek jest dziełem spółki architektów polskiego międzywojnia, zaliczanych do wąskiego grona najwybitniejszych – Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy. Obiekt dowodzi przynależności polskiej architektury tego okresu do progresywnego nurtu modernistycznej sztuki europejskiej. Uwagę zwraca szlachetna stylistyka jego formy, niezwykle atrakcyjna z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy dzieła. Jest unikalny w dorobku jego twórców, zarówno co do rodzaju formy jak i materiału – drewnianych elementów prefabrykowanych – z jakiego został wykonany.

Obiekt został zachowany zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, wraz z elementami stałego wyposażenia, w stanie niemal pierwotnym, co biorąc pod uwagę mało trwały materiał budulca, jest sytuacją absolutnie unikalną. Niewielką zmianą w bryle była jedynie dobudowa prostego drewnianego przedsionka – łatwa do rozebrania, by przywrócić stan pierwotny. Obiekt zachował się wraz z modernistycznym ogrodem, który nie został i zawiera materialne ślady dawnej aranżacji. Budynek i ogród są pamiątką ruchu tworzenia zielonych osiedli według idei miasta ogrodu Ebenezera Howarda. Stanowił w owym czasie obiekt prezentacyjny w powstającym osiedlu Komorów, reprezentatywnym dla miast ogrodów tworzonych przy podwarszawskiej linii EKD.

Opis powstał dzięki Panu Wojciechowi z Komorowa.

Do 14 kwietnia 2024 r. trwa konkurs na nowe funkcje społeczne dla „Zielonej Willi” w Komorowie – ZGŁOŚ POMYSŁ

Po rewaloryzacji zabytek będzie miejscem spotkań mieszkańców. Będą się tu odbywać wydarzenia związane ze sztuką, kulturą, historią oraz zabawą.

W 2023 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie mazowieckim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Michałowice podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie Zieloną Willę (która jest własnością gminy).
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy Komorowa, zabytek ten zwyciężył w konkursie na Mazowszu. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w województwie mazowieckim.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie mogą zabrać głos i zgłaszać pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkają się z lokalną społecznością i włodarzami Komorowa na konsultacje pomysłów.

213

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. mazowieckiego
w 2023 r.

24

obiektów zgłoszono
do konkursu

20

zabytków
przeszło ocenę formalną

80

zgłoszeń
na Zieloną Willę w I konkursie

Grant od Fundacji Most the Most wynosi 1 milion złotych.
Te pieniądze zostaną wykorzystane na remont i przystosowanie budynku do potrzeb lokalnej społeczności.

Do 14 kwietnia 2024 r. trwa konkurs na nowe funkcje społeczne dla „Zielonej Willi” w Komorowie – ZGŁOŚ POMYSŁ

Scroll to Top
Skip to content