Kędzierzyn-Koźle | Budynek Forteczny

Ten poforteczny budynek nawiązuje do historii miasta. W 1739 r. Austriacy utworzyli tu (w Cosel) Twierdzę Koźle a wokół miasta powstały umocnienia ziemne w kształcie gwiazdy ośmioramiennej. Kiedy miasto zostało zajęte przez wojska pruskie, Król Fryderyk II Wielki kontynuował rozbudowę twierdzy, świadom jej strategicznego położenia nad Odrą. Do dziś pozostało na terenie Starego Miasta wiele obiektów zabudowy obronnej (m.in. koszary garnizonowe, magazyny, prochownia, studnia, czy tak wyjątkowy na skalę Europy obiekt jak będąca w prywatnych rękach Baszta Fryderyka Wilhelma, zachęcam zerknąć przy okazji https://www.youtube.com/watch?v=I6TvAR_f-EI), które przypominają o historii miasta z przełomu XVIII/XIX wieku. Dla pasjonatów historii wytyczono trasę Footsteps „Szlakiem Twierdzy Koźle”, która wiedzie po części zabytków z tego okresu, a także umieszczono szereg tablic informacyjno-pamiątkowych o obiektach pofortecznych, które stoją do dziś.

Zgłoszony obiekt pełniący niegdyś funkcję magazynu i schronu fortecznego dziś przeznaczony jest w połowie na funkcję mieszkaniową a w części na pomieszczenia magazynowo – gospodarcze/usługowe. Wnikliwy obserwator dostrzeże jeszcze na elewacji pozostałości niemieckiego szyldu lub reklamy. Lokalizacja tego obiektu na terenie Starego Miasta, pomiędzy Rynkiem, zabytkowymi plantami miejskimi, Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, tuż obok Domu Kultury „Twierdza” powoduje, że codziennie mija go mnóstwo osób, a on z roku na rok, coraz bardziej niszczeje tracąc swój historyczny cenny charakter.

Opis powstał dzięki Pani Beacie z Kędzierzyna – Koźle

Scroll to Top
Skip to content