Kosienice | Ochronka imienia św. Heleny

Budynek jest ostatnim obiektem znajdującym się w zespole pałacowo – parkowym w Kosienicach. W latach 1873 – 1914 pełniła ważną rolę, mającą na celu opiekę i wychowanie dzieci. Budynek wraz z parkiem po II wojnie światowej był użytkowany jako mieszkania. Od 2021 r. pozostaje nieużytkowany. Elewacje wsparte na gładkim cokole, naroża zaakcentowane pilastrami, zwieńczone prostym fryzem ujętym profilowanymi gzymsami. Posiada klasycystyczny charakter, czytelny układ wnętrza, choć nieznacznie przekształcony ze względu na zmianę funkcji, jaka nastąpiła po zniszczeniach I wojny światowej.

Opis powstał dzięki Panu Tomaszowi z Kosienic

Scroll to Top
Skip to content