Pruchnik | Zespół zamkowy

Zespół zamkowy posiada dużą wartość historyczną zarówno dla miejscowości Pruchnik jak i dla gminy, powiatu i województwa. Jego lokalizacja oraz duża powierzchnia terenów zielonych sprzyja do spędzania wolnego czasu. Pierwsza wzmianka historyczna o warownej rezydencji pochodzi z 1484 r., a dotyczy pożyczki na budowę przez syna Piotra Pruchnickiego od Jana z Bystrzejowic. Założenie warowni musiało zatem nastąpić w I-wszej poł. XV w., za Mzutowskich lub też Pruchnickich. To pierwsze średniowieczne fortalicium pobudowane było zapewne z drewna, umocnione ziemnymi wałami z ostrołukowymi parkanami oraz oblane wodą. Powstanie regularnego, bastejowego zamku jest datowane na XVI w.. Zamek w całości składał się z dwóch skrzydeł mieszkalnych (zachodniego i południowego) natomiast pozostały zarys uzupełniał mur. Na narożach ściany zachodniej znajdowały się dwie baszty połączone piętrowym skrzydłem mieszkalnym, zaś do drugiej baszty było dostawione południowe piętrowe skrzydło zamkowe, nakryte dwuspadowy, dachem.

Baszta północna miała średnicę ok. 13,20m i wysokości ok. 13,4m. Posiada sklepioną piwnicę a na poziomie piętra urządzono izbę mieszkalną nakrytą stropem. Nad izbą znajdował się strych z pomostami dla obsługi i strzelnic.

Opis powstał dzięki Pani Renacie

Scroll to Top
Skip to content