Gdańsk | Dawna szkoła w Górkach Wschodnich

Jest to budynek drewniany o ponad stuletniej historii. Zachowała się stara stolarka, m.in. na klatce schodowej. Jest to bardzo ciekawy przykład wielopoziomowego budynku drewnianego, a dodatkowo od zawsze pełnił funkcje społeczne i integracyjne lokalnej społeczności. Jeszcze przed wojną była tam szkoła, po wojnie: biblioteka, sklepy, Baltona, świetlica, klub RSW Prasa Książka Ruch. Bardzo ważny budynek dla lokalnej społeczności. Znajdowały się tutaj klub, koło gospodyń, siedziba zjednoczenia rybackiego. Było to miejsce spotkań, występów artystycznych czy integracji sąsiedzkiej.

Opis powstał dzięki Panu Radosławowi oraz Panu Piotrowi z Gdańska

Scroll to Top
Skip to content