Mosty | Dwór

Ziemie, na których znajduje się Dwór przez wiele lat były kością niezgody 2 zakonów z Żukowa i Oliwy. Mimo to Dwór został zbudowany na początku XVII w. przez Cystersów oliwskich, gdzie prowadzili również folwark. Znajdowały się tam spichlerze, stajnie, gorzelnia, obora, młyn wodny, kuźnia oraz budynek robotników. Nieco dalej w kierunku morza nad kanałem zbudowano młyn wodny, a po jego drugiej stronie kuźnię. To był czas, w którym Mosty były centrum życia gospodarczego.

Po rozbiorach Polski obiekt został przeznaczony na pruski urząd, pod który podlegały wszystkie wsie Kępy Oksywskiej. W XIX w wieku po przeniesieniu urzędu pruskiego do Sopotu majątek przechodził z rąk do rąk prywatnych właścicieli. Co jest bardzo istotne również w ręce Antoniego Klebby ze Smolna – rodowitego Kaszuby, który przed I Wojną Światową prowadził w nim wraz z małżonką niezwykłą działalność patriotyczną „Dom Polski”. Odbywały się w nim wykłady z historii Polski i Pomorza, a także edukacyjne o tematyce ekonomiczno-rolnej. Uczono się polskich pieśni ludowych oraz prowadzono kółko teatralne. W konspiracji przed niemiecką policją, zbierali się ludzie związani z Towarzystwem Ludowym, którego działalność została zakazana.

 Po odzyskaniu przez państwo polskie Pobrzeża Kaszubskiego w roku 1920 dworek A. Klebby dalej pełnił nieoficjalną funkcję punktu spotkań ludzi myślących o Polsce w kategoriach społeczno-politycznych. Gościł wybitnych ludzi naszej ziemi kosakowskiej i jej okolic. Dwór został wpisany na listę zabytków województwa gdańskiego dopiero w 1972 roku, jako obiekt zabytkowy III klasy.

Dziś dworek to istotne miejsce na lokalnej mapie, jednak wymaga gruntownego remontu.

Opis powstał dzięki Pani Annie z Pogórza

Scroll to Top
Skip to content