Częstochowa | Budynek dawnego zespołu koszar XIV Częstochowskiej Brygady Straży Granicznej

Budynek wybudowano w 1900 r. na potrzeby służb celnych Rosji, Częstochowa była wówczas pod zaborem rosyjskim. W czasach międzywojennych należał do Wojska Polskiego, potem do Policji Państwowej. W czasie II wojny światowej działała tu ranatowa Policja. W czasach stalinowskich była to siedziba UB i miejsce przetrzymywania więźniów (tablica upamiętniająca na fasadzie budynku). Po wojnie miała tu siedzibę Milicja Obywatelska.

Na elewacji od strony ul. Popiełuszki znajdują się dekoracyjne kasetony, które częściowo zdemontowano z uwagi na zły stan techniczny. W latach 90-tych umieszczono w budynku  Miejski Zarząd Dróg i Transportu, a po jego przeniesieniu do innego budynku były plany na jego rozbudowę i inne przeznaczenie. Jednak plany te nie zostały realizowane, w roku 2018 budynek został wpisany do rejestru zabytków woj. śląskiego.

Opis powstał dzięki Pani Elżbiecie z Częstochowy

Scroll to Top
Skip to content