Racibórz | Baszta

Wieża obronna/więzienna w Raciborzu to najlepiej zachowany element jego fortyfikacji miejskich. Baszta została wzniesiona w 1574 r., po wielkim pożarze Raciborza, jako wieża więzienna. Z oczywistych względów pełniła także funkcję obronną. Mimo wielkiej likwidacji fortyfikacji w latach 1817-1828 zachowano budynek baszty zachowując także jej przeznaczenie na więzienie– pełniła funkcję aresztu miejskiego. Przy wieży zachował się także spory fragment murów obronnych. Po 1860 r. na terenie zasypanej fosy miejskiej wybudowano kamienice przylegające bezpośrednio do baszty – ta zabudowa została ziszczona podczas II wojny światowej. W latach 1896-1900 odbył się remont baszty – polegał on na rekonstrukcji renesansowej attyki i wykonaniu nowej więźby dachu, dach pokryto popularną wówczas czerwoną dachówką karpiówką układaną w koronkę. W 1958 r. wieża została otynkowana.

Architektura baszty prezentuje styl renesansowy, szczególnie w formie attyki na ostatnim piętrze i czterech sterczyn w narożach czterospadowego dachu. Jest jednym z najstarszych budynków miejskich Raciborza i świadczy o jego bogatej historii.

Opis powstał dzięki Pani Marii z Raciborza

Scroll to Top
Skip to content