Bytom | Schron bojowy Punktu Oporu „Łagiewniki”

Największy schron bojowy, największej polskiej linii fortyfikacji przedwojennych w obecnych granicach Polski! Oto bowiem ciągle czeka na wyrwanie z mroków zapomnienia ogromny, dwukondygnacyjny tradytor artyleryjski, wybudowany, wraz z pozostałymi głównymi obiektami PO „Łagiewniki” w 1936 roku. Jego zadaniem była obrona terenów nadgranicznych, ze szczególnym naciskiem na jedną z głównych ulic z przejściem granicznym z ówcześnie niemieckiego Bytomia.

Obiekt ma dwie kopuły pancerne, dwie kondygnacje; około 25 izb i pomieszczeń za 2 metrowymi murami. Wg wrześniowych wspomnień, na jego stropie zginął polski żołnierz obserwujący pas nadgraniczny. Obiekt, ze względu na rozmiary budził żywe zainteresowanie niemieckiego wywiadu (poświęcono mu sporo miejsca w niemieckiej pracy szpiegowskiej). Co ważne, znane jest przynajmniej jedno zdjęcie z 39 roku (co ułatwi rewitalizację).

Opis powstał dzięki Panu Adamowi z Bytomia.

Scroll to Top
Skip to content