Sosnowiec | Wieża ciśnień w dzielnicy Maczki (dawniej Granica)

Wybudowana około 1880 roku głównie do zasilania w wodę parowozów. W jej górnej części umieszczony był zbiornik, z którego woda rozprowadzana była grawitacyjnie rurami do miejsc docelowych. Umieszczenie zbiornika wysoko pozwoliło uzyskać odpowiednie ciśnienie. Do zbiornika woda doprowadzana była za pomocą pomp.

Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca wybudowanego w 1848 roku na odcinku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – i jednocześnie stacji granicznej, w miejscowości która nosiła wówczas nazwę Granica (obecnie Maczki, dzielnica Sosnowca). Bezpośrednio przy jego ogrodzeniu znajduje szkoła podstawowa z aktywnie działającym harcerstwem.

Dworzec kolejowy Maczki (Granica) zapisał się bardzo chlubnie w polskiej historii podczas powstania styczniowego. W lutym 1863 roku został przejęty przez powstańców i był to pierwszy w historii dworzec na którym zawisły polskie barwy i symbole.

Opis powstał dzięki Panu Jurkowi z Sosnowca.

Scroll to Top
Skip to content