Boże | Dwór w zespole dworsko-folwarcznym (obecnie szkoła)

Dwór został wzniesiony w 1848 r. przez rodzinę Suchodolskich. Dwór i zespół folwarczny we wsi Boże to jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych kompleksów, z których słynęły kiedyś Prusy Wschodnie. Niegdyś piękny zabytkowy dworekw stylu klasycystycznym, w tej chwili pełni funkcję Szkoły Podstawowej w Bożem.

Budynek powstał na planie prostokąta z cegły na kamiennym fundamencie, w wystroju fasady z elementami klasycystycznymi. Jednokondygnacyjny z częściowo użytkowanym poddaszem, otynkowany. Elewacja frontowa jedenastoosiowa; trzy środkowe osie ujęte w ryzalit a nad nim w połaci dachu – trójosiowa facjata zwieńczona trójkątnym szczytem. Ryzalit poprzedza taras z zadaszeniem wsparty czterema kolumnami. Dach naczółkowy, obecnie pokryty blachą.

Park datowany jest na pierwszą połowę XIX w.

W 1911 roku właściciel wsi Ferdynand Rogalla – Bieberstein uzyskał poparcie i zgodę ówczesnych niemieckich władz szkolnych na budowę szkoły. W przeciągu dwóch lat gmach szkolny został oddany do użytku. Latem 1913 roku rozpoczęły się zajęcia w nowej szkole, zorganizowanej jako jednoklasówka. Dzieci nauczał jeden nauczyciel. W 1935 roku uczęszczało 63 uczniów.

Współcześnie w budynku mieści się  szkoła podstawowa, w której uczy się 70 uczniów w klasach I-VIII. Zabytek ten spełnia swoją rolę. Uczniowie mają możliwość nauki w wyjątkowym otoczeniu. Budynek chętnie jest odwiedzanych przez licznych miłośników historii,  na mało ruchliwej trasie w kierunku Kętrzyna.

W budynku wyznaczono pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Bożego oraz  14 DH ,,Ognista Wataha”. W piwnicach szkoły, pod przepięknym sklepieniem, lokalni mieszkańcy prowadzą warsztaty z rękodzieła.

Ze względu na brak świetlicy wiejskiej, budynek szkoły pełni funkcję społeczno-kulturalną oraz edukacyjną. To tutaj odbywają się spotkania wiejskie, wyborcze, zabawy integrujące społeczność jak np. pikniki rodzinne. Szkoła  jest  jedynym i ostatnim centrum kulturalnym we wsi Boże. 

Boże to wieś położona w północnej części powiatu mrągowskiego. Powstała przy starym trakcie łączącym Szestno z Kętrzynem. To jedna z najstarszych miejscowości w regionie, gdyż została założona w 1370 roku. Budynek usytuowany jest w pięknej wioskowej lokalizacji, otoczony polami, niedaleko jest mały stawek, drzewa, poniżej boiska dla dzieci. Miejsce piękne rekreacyjnie i turystycznie, odpowiednie dla rodzin z dziećmi i nie tylko, oddalone nieznacznie od drogi.

Opis powstał dzięki Pani Mariannie, Pani Wiolecie oraz Pani Sylwii z Piecek.

Scroll to Top
Skip to content