Olsztyn | Budynek dworca w Gutkowie

Dworzec w Gutkowie wybudowano w 1884 r. Jest obecnie jednym z ostatnich zachowanych w województwie warmińsko – mazurskim tzw. dworców barakowych (drewniano-murowane), stanowi więc materialne świadectwo zanikających w regionie tego typu dworców. Jest to aktualnie jedyny dworzec tego typu w regionie w tak dobrym stanie zachowania. Zachował oryginalną formę architektoniczno – funkcjonalną oraz autentyczny materiał. Budynek połączony jest z magazynem spedycji (w konstrukcji ryglowej) oraz nastawnią, z którymi tworzy jedną całość. Z racji związku z kolejnictwem dworzec jest wartościowym przykładem zabytku techniki i dziedzictwa poprzemysłowego miasta Olsztyna i regionu. Budynek od wielu lat pozostaje nieużytkowany i niszczeje. Planowana była jego rozbiórka, jednak mieszkańcy i lokalne organizacje społeczne doprowadziły do wpisania budynku do rejestru zabytków.

Opis powstał dzięki Panu Adamowi z Olsztyna.

Scroll to Top
Skip to content