Baranowo | Dworek

Dworek ma piękną historię, a został wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku. Jest jednym z piękniejszych przykładów architektury klasycystycznej wśród zachowanych dworów dawnych Prus Wschodnich z tego czasu. W środku są piękne filary oraz dach który jest kryty bryłą, dachem naczółkowym, z podwójnym rzędem lukarn powiekowych od frontu, regularnymi podziałami ścian, wyróżnia się interesującą stolarką oraz detalem opracowania elewacji, w całości, oprócz frontowego ryzalitu, boniowanych. Cały budynek jest zbudowany w stylu architektury klasycznej. Zachowały się imponujących rozmiarów zabudowania gospodarcze (spichlerz po lewej stronie od wjazdu) i inwentarskie oraz prawie siedmiohektarowy park dworski, w pierwotnych granicach, o kompozycji krajobrazowej, już z zatartym układem przestrzennym i jedynie częściowo zachowanym starodrzewem.

Opis powstał dzięki Panu Michałowi z Baranowa

Scroll to Top
Skip to content