Drawsko Pomorskie | Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego

Zgłaszany zabytek to przedwojenny budynek, którego powstanie datuje się na drugą połowę XIX w. Około 1914 roku została wykonana gruntowna przebudowa pod kierunkiem niemieckiego architekta Waltera Gropiusa (architekt modernistyczny, jeden z głównych przedstawicieli stylu międzynarodowego, założyciel Bauhausu). Gmach pełnił rolę Powiatowej Kasy Oszczędnościowej, następnie był siedzibą banku PKO BP. W czerwcu 2019 r. budynek został odkupiony przez Powiat Drawski. Obecnie mieszczą się w nim m.in. wydziały Starostwa Powiatowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Obiekt ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek znajduje się przy zbiegu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Bolesława Chrobrego w Drawsku Pomorskim. Jest to jeden z najpiękniejszych zabytków Drawska Pomorskiego. Obiekt w planie w kształcie prostokąta, z symetrycznie rozmieszczonymi pseudoryzalitami w elewacji północnowschodniej i południowo-zachodniej. W części środkowej elewacji frontowej od ul. Piłsudskiego zlokalizowano wejście główne do budynku, osłonięte portykiem wspartym na czterech kolumnach. Nad wejściem w poziomie dachu widoczny półkolisty fronton. Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, I piętro i poddasze użytkowe oraz poddasze nieużytkowe. Obiekt w całości podpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynkowany z rysującymi się pionowymi odcięciami w postaci boniowania na narożnikach wypukłych budynku. Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej murowane.

Opis powstał dzięki Panu Przemysławowi z Drawska Pomorskiego

Scroll to Top
Skip to content