Niemieńsko | Zamek

Zamek w Niemieńsku jest jednym z ostatnich, w miarę dobrze zachowanych zabytków, w województwie zachodniopomorskim. Wg. danych z Ewidencji Zabytków oraz starych przekazów – wcześniej, w miejscu obecnego Zamku był dworek myśliwski lub leśniczówka. Od początku istnienia, obiekt był własnością jednego z najzamożniejszych rodów pomorskich – rodziny von Arnim.

Pierwsze wzmianki dotyczące Zamku pochodzą sprzed 1864r., ten „mały” wówczas budyneczek oraz okoliczne włości (1380 ha, w tym 740 ha lasów) odkupił od berlińskiego bankiera Georg Abraham von Arnim. Od tego momentu losy Niemieńska zmieniły się. W latach 1913-17 Jakub Virigeus von Arnim rozpoczął liczne przebudowy Zamku – z małej leśniczówki powstał przepiękny, wielokondygnacyjny Zamek! Tak pozostało po dziś dzień – budowla posiada kilka kondygnacji, wieżę, lożę i taras. Dawniej, wokół „domu” znajdował się piękny park z świerkowymi alejami i wieloma rzadkimi w Europie okazami flory. Ponieważ członkowie rodziny von Arnim, zamieszkujący Zamek, interesowali się malarstwem i myślistwem, w pałacyku znajdowała się piękna kolekcja trofeów myśliwskich, bogata biblioteka, galeria obrazów i porcelany. Oprócz tego von Arnimowie prowadzili w pałacu „pensjonat dobrego wychowania” – szkołę, w której uczyły się dzieci rodziny właścicieli oraz dzieci, mieszkające w okolicznych miejscowościach (okoliczne wioski), które były własnością rodziny von Arnimów.

Oto historia Zamku, w czasach, gdy gospodarzami obiektu była rodzina von Arnim:

cz. I https://youtu.be/7zmZc3rc5S8

cz. II https://youtu.be/0Pc2ANKC3ng

cz. III https://youtu.be/dqpwtVAXEZo

Posiadłość należała do rodziny von Arnim do końca II wojny światowej (podczas wojennej zawieruchy obiekt stosunkowo „mało ucierpiał”). W listopadzie 1944r., w okolicy Niemieńska, budowano umocnienia wchodzące w skład Wału Pomorskiego. Wyzwolenie tych ziem nastąpiło w lutym 1945r. a 8 maja 1945r. rodzina von Arnim opuściła Zamek. Ostatnim właścicielem Niemieńska i Nowej Korytnicy był Georg Abraham Leopold von Arnim, zmarł w 1968 r. w Hanowerze.

Oto historia Zamku „po wojnie”: https://youtu.be/DjsmFdrNL_Y

Tradycja związana z „Zamkową Szkołą” i opieką nad dziećmi, pozostała po dziś dzień. W Zamku – „architektonicznej perełce” województwa zachodniopomorskiego, ukrytej pośród pięknych lasów, tuż obok Drawieńskiego Parku Narodowego, już od ponad 50 lat działa Szkoła!

Jest to jedna z najstarszych w Polsce, tego typu placówka oświatowa, przeznaczona dla dzieci i młodzieży specjalnej troski. Jest to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, w którym uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W placówce działa Szkoła Podstawowa Specjalna, Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niepełnosprawnego, w jednym ze skrzydeł budynku funkcjonuje Internat –  https://www.youtube.com/watch?v=0VBBrP1VVYw

Opis powstał dzięki Panu Dariuszowi z Niemieńska

Scroll to Top
Skip to content