Tuczno | kapliczka na wzgórzu św. Jerzego,

Jest to najbardziej zapomniany, ale też jeden z najpiękniejszych zabytków Gminy Tuczno. Od kilku lat brak jest współpracy dotyczącej renowacji i obiekt popada w ruinę.

Opis powstał dzięki Panu Maciejowi z Tuczna

Scroll to Top
Skip to content