Drawsko Pomorskie | Park Miejski im. F. Chopina

W parku organizowane są koncerty, festiwale, imprezy plenerowe takie jak Dzień Dziecka, Dni Drawska, Drawsko Biega, Zawody Rowerkowe, Festiwal Smaków Foodtruck, PARK – Drawski Festiwal Teatrów Ulicznych, targi Mój Ogród, koncerty fortepianowe i wiele innych. To także miejsce spotkań młodzieży (skatepark, ścieżki rowerowe) jak i seniorów (tężnia). Miejsce obowiązkowe na trasie spacerów świątecznych. Założony jako Gaj Luizy w latach 1865-1870, na miejscu dawnych Błoń Szubieniczych, w następnych latach powiększony dzięki staraniom Związku Upiększania Miasta o tereny m.in. po osuszeniu błoni. Przed wojną znajdowała się w nim willa superintendenta (obecnie budynek UM), restauracja – Gaj Luizy, z nieistniejącym już ogrodem koncertowym, kręgielnia, liczne upamiętnienia takie jak pomniki, tablice oraz place sportowe oraz korty tenisowe. W chwili obecnej park posiada zachowany układ przestrzenny, z siecią dróg i alejek. Jego drzewostan jest mało zróżnicowany, przeważają zwarte grupy buczyny z dębami, brzozami, świerkami. Od strony ulicy Seminaryjnej wytyczona jest w nim także okazała aleja kasztanowców. W Parku Chopina znajdują się dwa pomniki przyrody: dąb szypułkowy rosnący w centrum parku o obwodzie 505 cm oraz Aleja Luizy, czyli 33 lipy szerokolistne prowadzące od mostu od ulicy Brzozowej, prawym brzegiem rzeki Drawy do dawnej willi superintendenta, która jest obecnie budynkiem Urzędu Miejskiego. Przy dębie ustawiono półokrąg z megalitycznych kamieni upamiętniający przełom tysiącleci. W części północnej usytuowano strefę sportowo-zabawową z boiskiem, parkiem linowym, placem zabaw i skateparkiem. Obok boiska znajduje się utwardzony plac w kształcie prostokąta, ze sceną i budynkiem zaplecza, w bardzo złym stanie technicznym. W południowo-wschodniej części parku znajdują się korty tenisowe oraz niedawno otworzona tężnia solankowa. Układ parkowy obejmuje nie tylko drzewostan, ale także aleje prowadzące do parku, promenadę wiodącą nad jezioro Okra i teren dawnej strzelnicy z przyległymi do niej od strony południowej ogrodami.

Opis powstał dzięki Pani Monice z Drawska Pomorskiego

Scroll to Top
Skip to content