Strzykocin | Park Dworski

Park w Strzykocinie jest jednym z unikalnych w skali regionu obiektów, który wymaga podjęcia prac rewitalizacyjnych. Obiekt o powierzchni 2,4 ha zachował do dzisiaj swój układ przestrzenny i czytelne ścieżki spacerowe. Znajdziemy tutaj zabudowania folwarczne tj. owczarnię, stajnię i dawny budynek stacji paliw. Park porasta bardzo ciekawy drzewostan, w którego skład wchodzą między innymi: cyprysiki groszkowe, klony pospolite lipy drobnolistne i graby. Te unikalne walory florystyczne sprawiają, że jego rewitalizacja powoła do życia perełkę wśród zielonych zabytków Pomorza zachodniego.

Opis powstał dzięki Panu Michałowi i z miejscowości Brojce

Scroll to Top
Skip to content