1 mln zł na rewaloryzację Pałacu w Zbójnie!


Mieszkańcy Zbójna i okolic zyskają miejsce na miarę swoich potrzeb. Nowa siedziba biblioteki i przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych. Takie funkcje będzie pełnić po rewaloryzacji Pałac w Zbójnie.

Z radością ogłaszamy, że 5 grudnia 2023 r. Fundacja Most the Most oraz Gmina Zbójno podpisały umowę w Konkursie Nasz Zabytek. Kwota dofinansowania ze strony fundacji to 1 mln złotych. Podpisy złożyli: Brygida Ślabska – Prezes Zarządu Fundacji Most the Most, oraz Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy Zbójno. Ważność dokumentów potwierdziła Skarbnik Gminy Zbójno – Małgorzata Szewczykowska.

To już 24 umowa (i druga w woj. kujawsko-pomorskim) zawarta w Konkursie Nasz Zabytek!

Po rewaloryzacji obiekt stanie się siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej oraz miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych. Będzie to przestrzeń dla inicjatyw wzmacniających współpracę międzypokoleniową oraz integrację mieszkańców. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Zbójna i otwartości na współpracę władz gminy zwyciężył właśnie ten zabytek. Dziękujemy za Wasz wkład i mobilizację – to Wasze zwycięstwo!

Scroll to Top
Skip to content