1 mln zł na rewaloryzację Willi w Czyżewie!


Niegdyś dom generała Roszkowskiego a później apteka. W przyszłości miejsce spotkań, warsztatów, a także Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Po rewaloryzacji zabytkowa willa będzie służyć mieszkańcom Czyżewa i sąsiednich miejscowości. Będzie również ozdobą okolicy, ponieważ zabytek odzyska dawny blask.

Zaangażowanie przynosi efekty. Mieszkańcy Czyżewa zgłosili willę w konkursie Nasz Zabytek w województwie podlaskim. Komisja Konkursowa, po ocenie wszystkich zgłoszeń z regionu, zdecydowała o zwycięstwie dawnego domu generała Roszkowskiego. Później mieszkańcy zaproponowali funkcje, jakie zabytek mógłby pełnić po rewaloryzacji.

14 grudnia 2023 r. Fundacja Most the Most oraz Gmina Czyżew podpisały umowę w tej sprawie. Kwota dofinansowania ze strony fundacji to 1 mln złotych. Po rewaloryzacji willa będzie miejscem spotkań i przestrzenią pamięci historii. Gmina Czyżew planuje w niej organizację m.in.: wystaw tematycznych, warsztatów, spotkań autorskich. Sala aptekarza będzie przypominać o jednej z funkcji, którą kiedyś pełnił zabytek. W willi ma powstać również Muzeum Ziemi Czyżewskiej.

Gratulujemy mieszkańcom Czyżewa i dziękujemy władzom Gminy Czyżew za otwartość na współpracę. Razem możemy więcej!

Scroll to Top
Skip to content