80 niezwykłych muzealiów zgłoszonych do pierwszego etapu Kampanii Mocarze Sztuki. Dziękujemy!Podczas trwającego 9 tygodni naboru (26.12-20.02.2023) lokalne muzea z całej Polski zgłaszały nam te obiekty ze swoich zasobów, którym chcą przywrócić świetność i poddać je pracom konserwatorskim.

Zgłoszenia
Jesteśmy pod wrażeniem skalą zainteresowania naszą Kampanią i jakością otrzymanych zgłoszeń. Lista muzealiów jest długa, atrakcyjna i bardzo zróżnicowana. Zgłoszone obiekty opowiadają historie miejsc i mieszkańców. Aplikacje w znakomitej większości zawierają ciekawe informacje na temat muzealiów, piękne zdjęcia lub materiały video. Otrzymaliśmy też dużo interesujących pomysłów na nowe sposoby ekspozycji obiektów, którym wspólnie przywrócimy dawny blask.

Co dalej?
Fundacja zweryfikuje zgłoszone muzealia pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym. Dziesięć wybranych przez Komisję Konkursową eksponatów otrzyma szansę na dofinansowanie prac konserwatorskich w wysokości do 20 000 PLN.
Ostatnim etapem Kampanii będzie konkurs angażujący internautów i lokalną społeczność na wybór max. 5 muzealiów, które otrzymają od fundacji dofinansowanie. Głosowanie będzie miało charakter ogólnopolski i odbędzie się za pośrednictwem ankiety opublikowanej na stronie internetowej Fundacji.

Kim są Mocarze Sztuki? Aby sfinansować prace konserwatorskie jak największej liczby eksponatów, będziemy szukać, firm i instytucji, które zechcą z nami tworzyć Wspólnotę Mocy, czyli Mocarzy Sztuki.
Mamy nadzieję, że lokalni przedsiębiorcy pokażą, że dla wspólnego dobra potrafią się zaangażować i wziąć sprawy we własne ręce. Mocarze Sztuki będą mogli przekazać darowizny na naszą Kampanię lub konkretny eksponat. Wszystko po to, aby przywrócone do życia muzealia wzmocniły wspólnotę mieszkańców i ich troskę o lokalne dziedzictwo.

Scroll to Top
Skip to content