Szyb Franciszek jest jednym z najstarszych zabytków przemysłowych w Rudzie Śląskiej. Teraz czeka go rewaloryzacja i nowe życie pełne ludzi z sąsiedztwa!


Zespół dawnego szybu Franciszek kopalni Wawel otrzyma 1 mln na dofinansowanie rewaloryzacji. 24 lutego Fundacja Most the Most i Miasto Ruda Śląska podpisały stosowną umowę. Podpisy na umowie złożyli: Brygida Ślabska – Prezes Fundacji Most the Most oraz Michał Pierończyk – Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Po podpisaniu umowy Fundacja Most the Most przekaże Miastu Ruda Śląska grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Dzięki temu zabytkowy Szyb Franciszek, który od lat stoi nieczynny, wreszcie otworzy się dla lokalnej społeczności.

Zaplanowane w Szybie Lokalne Centrum Tradycji ma stać się miejscem służącym utrwalaniu i upowszechnianiu niematerialnej kultury regionu i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń oraz nauki nowych umiejętności zgodnie z wiekiem i zainteresowaniem.

Celem Lokalnego Centrum Tradycji jest kultywowanie elementów dziedzictwa niematerialnego, w tym tradycji muzycznej, kulinarnej, obrzędowej oraz związanej z edukacją w obszarze języka śląskiego.

W budynku dawnego Szybu będzie prezentowana stała ekspozycja – przybliżająca historię dzielnicy Ruda oraz Szybu Franciszek pokazująca jak na przestrzeni lat zmieniało się miasto, dzielnica Ruda i sam Szyb Franciszek, a także prezentująca tradycje lokalne.

W obiekcie powstanie „izba kapelmajstra” – przestrzeń poświęcona lokalnej tradycji muzycznej oraz śpiewaczej. Będzie ona udostępniana jako sala prób dla wywodzących się z górnictwa orkiestr dętych oraz zespołów śpiewaczych popularyzujących pieśni śląskie – świeckie i obrzędowe. W izbie tej przygotowana zostanie wystawa prezentująca tradycyjne instrumenty używane na Górnym Śląsku – dęte blaszane i drewniane, cyje, multanki itd.

Docelowym przeznaczeniem budynku jest utworzenie żywego muzeum prezentującego niematerialne dziedzictwo robotniczego Górnego Śląska służącego zarówno lokalnej społeczności, jak i turystom odwiedzającym region.

To tylko kilka przykładów pomysłów zgłoszonych przez lokalne społeczności dla Szybu Franciszek w ramach przeprowadzonego przez Fundację Most the Most Konkursu Nasz Zabytek.

Fundacja Most the Most inicjuje zaangażowanie mieszkańców mniejszych i większych miejscowości i wpiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby. Zależy nam, by wspólnie z mieszkańcami i dla nich, razem z samorządem ratować lokalne zabytki i tworzyć w nich miejsce, w którym każdy będzie się mógł rozwijać, realizować, integrować lub odpoczywać. To ma być przestrzeń, w której mieszkańcy będą się czuć u siebie, gdyż to właśnie dzięki ich zaangażowaniu Szyb Franciszek zwyciężył w naszym konkursie. To oni mogą czuć się dziś lokalnymi bohaterami. Gratulujemy Wam wiary w sukces, energii i dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz troskę o lokalne dziedzictwo – podkreśliła podczas uroczystości Brygida Ślabska, Prezes Zarządu Fundacji Most the Most.

Rolę społecznego zaangażowania i siłę sprawczą mieszkańców docenia również Prezydent Miasta.

Dzięki wsparciu Fundacji kolejny zabytek w naszym mieście ma szansę na rewitalizację. Nieprzypadkowo podpisanie umowy odbywa się w rudzkiej Stacji Biblioteka – zabytkowym dworcu kolejowym, uznanym za jeden z najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wygranej Szybu Franciszek i zależy im na dalszym losie tego obiektu. Myślę, że będzie to miejsce spotkań nie tylko lokalnej społeczności, a z czasem stanie się kolejną perełką na szlaku zabytków industrialnych Rudy Śląskiej i całego regionu – mówi Prezydent Miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk.

To dzięki wspólnemu zaangażowaniu i aktywności mieszkańców, otwartości na współpracę władz Miasta Ruda Śląska oraz grantowi od Fundacji Most the Most, Szyb Franciszek nie tylko odzyska dawną świetność, ale stanie się miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Scroll to Top
Skip to content