„Dom Zośki” w Piasecznie, Pałac Łubieńskich w Kolanie oraz Spichlerz w Nowym Siole – zwycięzcami I Konkursu Nasz Zabytek


Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim zgłaszającym i właścicielom zabytków dziękujemy za zaangażowanie.

Nabór zgłoszeń w I Konkursie w województwach mazowieckim, lubelskim i podkarpackim trwał od 3.10.2022-1.11.2022 roku. Otrzymaliśmy od mieszkańców tych województw 1567 zgłoszeń na 95 zabytkowych obiektów. Wśród nich znalazło się 37 zabytków z województwa mazowieckiego, 25 z lubelskiego i 33 z podkarpackiego. Ocenę formalną przeszły 72 zabytki (pozostałe nie spełniły kryteriów konkursu – np. były własnością prywatną). 

Obiekty te można obejrzeć na MAPIE ZABYTKÓW.

Następnie Fundacja skontaktowała się z właścicielami zabytków, które spełniły formalne kryteria konkursowe. Chęć współpracy z Fundacją i stosowne dokumenty przekazało 31 właścicieli zgłoszonych w konkursie zabytków. To z tej puli Komisja konkursowa wyłoniła najlepszych:

Mazowieckie
Willa rodziny Zawadzkich – „Dom Zośki” – WIĘCEJ

Lubelskie
Pałac Łubieńskich w Kolanie – Kolonii – WIĘCEJ

Podkarpackie
Spichlerz w Nowym Siole – WIĘCEJ

Teraz czas na pomysł!

Po ogłoszeniu zwycięzców I Konkursu czas na II Konkurs, czyli wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków. Teraz lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, zależy nam na inicjatywie mieszkańców. Fundacja przez trzy tygodnie (od 13 stycznia do 03 lutego br.)  będzie zbierać pomysły od mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione zabytki. Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz na stronie internetowej fundacji lub przez telefon (+48 517 884 088 lub 22 47 55 111).

Co dalej?

Fundacja przeanalizuje wszystkie zgłoszone pomysły i odpowiedzi na pytania w formularzu zgłoszeniowym. Równie istotna będzie opinia właściciela zwycięskiego zabytku oraz niezbędna akceptacja konserwatora zabytków. Na tej podstawie nastąpi wybór najlepszych pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskich zabytków. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umów z ich właścicielami i przyznanie dofinansowania na rewaloryzację zabytków oraz dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji.. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 000 000 PLN dla każdego zwycięskiego obiektu.

Jakie inne zabytki zgłosili mieszkańcy?

Komisja konkursowa wybrała zwycięzców spośród poniższych zabytków:

Mazowieckie

 • Turbinownia Fabryki Braci Briggs w Markach
 • Rogatka warszawska w Płocku
 • Park w zespole dworsko-parkowym w Kobylanach
 • Park Podworski w Zielonej
 • Willa ułanka w Sulejówku
 • Domek Dróżnika w Otwocku
 • Młyn w Ciechanowie
 • Dawna szkoła w Raszynie
 • Rogatka Bródnowska w Warszawie
 • Dawna biblioteka gminna w Przywózkach

Lubelskie

 • Grodzisko w Chodliku
 • Muzeum Oświatowe w Puławach
 • Ruiny wieży w Bieławinie.
 • Dawna Szkoła w Klementowicach
 • Spichlerz w zespole dworsko parkowym w Strzyżewicach Grodzisko w Leszczynie

Podkarpackie

 • Dawny Klasztor Dominikanów w Przemyślu
 • Dawny budynek Towarzystwa Żydowskiego w Jarosławiu
 • Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku
 • Budynek Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie
 • Spichlerz dworski w Tryńczy
 • Dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych w Zagórzu
 • Oranżeria w Haczowie
 • Spichlerz w Wybrzeżu
 • Kamienne piwnice w Jaślisce
 • Cerkiew w Krzywczy
 • Dwór Myszkowskich w Stubnie
 • Dwór w Żarnowcu

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

Scroll to Top
Skip to content