Podsumowanie 2022 roku!


Dla Fundacji Most The Most był to czas pracowity, różnorodny i pełen wyzwań, nie zabrakło też wzruszeń. Spotkaliśmy niezwykłych, inspirujących ludzi i udało nam się zrealizować wiele ważnych zadań.
Oto jak ten rok wyglądał w liczbach:
– 4 edycje Konkursu Nasz Zabytek (https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/) w 12 województwach, w tym:
– 12 konkursów na wybór zabytku,
– 13 konkursów na wybór funkcji społecznej,
– 9 podpisanych umów na wypłatę grantu (plus jedna podpisana w roku 2021),
– 4 koncerty muzyki klasycznej dla mieszkańców – dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca,
– 11 spotkań z mieszkańcami zwycięskich gmin – aby zachęcić do udziału w głosowaniu na funkcję społeczną zwycięskich zabytków,
– 5739 mieszkańców województw, w których ogłaszany był Konkurs Nasz Zabytek, zgłosiło nam propozycję zabytku, który należy zrewaloryzować i nadać mu nową funkcję społeczną,
– 450 zgłoszonych do konkursu zabytków,
– 845 mieszkańców województw, w których ogłoszony był konkurs Nasz Zabytek, przesłało nam pomysł na funkcje społeczne zwycięskich zabytków,
– sfinansowaliśmy powstanie i działanie 4 chórów dziecięcych – obecnie jest w nich ponad 100 uczących się śpiewu dzieci. Dyrektorem artystycznym projektu jest Pan Adam Sztaba (https://mostthemost.pl/most-the-music/),
– odbyły się 2 koncerty rodzinne – o kolejnych będziemy Was informować 😊,
– rozpoczęliśmy Kampanię Mocarze Sztuki – w ramach pilotażu Muzeum w Nieborowie poddało renowacji Głowę Niobe (Kopia rzymska II w. n.e. z oryginału greckiego datowanego na IV w. p.n.e.)

W minionym roku mieliśmy również ogromną przyjemność brać udział przy realizacji następujących projektów:
– z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca wsparliśmy projekt „Nowy Głos: Ukraina – zróbmy razem operę!” (https://mostthemost.pl/aktualnosci/opera-jako-lekarstwo-na-wojne/),
– z Fundacją Pro Musica Viva zrealizowaliśmy Festiwal „8. Dni muzyki Ukraińskiej”
(https://mostthemost.pl/aktualnosci/trzy-koncerty-w-ramach-festiwalu-8-dni-muzyki-ukrainskiej/),
– wsparliśmy działalność świetlicy dla dzieci z Ukrainy „Słoń na Woli”, prowadzonej przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (https://bit.ly/3ZpfFMo),
– wsparliśmy wydarzenie zorganizowane w formie Giving Circle, którego inicjatorem była Fundacja Rozwoju Samorządności i Edukacji „Liber”,
– wsparliśmy finansowo organizację pleneru „Rychwał 2022” organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych W Kościelcu „W Koło Sztuki”. Wzięło w nim udział 47 najlepszych uczniów z 25 liceów plastycznych w Polsce.

Z informacjami o Fundacji i naszych działaniach dotarliśmy do:
1,6 mln odbiorców na Facebooku
75 tys. odbiorców na Instagramie

Opublikowano o nas ponad 1,7 tys. artykułów w prasie i portalach informacyjnych, 68 wiadomości w TV oraz 46 wzmianek w radio.

🙏 Dziękujemy, że byliście z nami przez cały rok i zapraszamy do współpracy przy kolejnych projektach!

Scroll to Top
Skip to content