Kolejne spotkania chórów z Dyrektorem Artystycznym programu Most the Music

„Muzyka jest jedna i ma moc łączenia. Muzyka jest świętem, a my dziś będziemy wspólnie świętować” – tak Adam Sztaba przywitał dzieci ze szkoły Podstawowej w Kruszynie.

18 października odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe dziecięcego chóru gminnego. Tym razem Adam Sztaba – dyrektor artystyczny programu Most the Music poprowadził zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej w Kruszynie (gmin: Sicienko, woj. kujawsko – pomorskie).

Warsztaty muzyczne w Kruszynie są prowadzone od września 2022 r. i potrwają do czerwca 2023 r. Program Most the Music zakłada aktywizację dzieci i młodzieży poprzez udział w bezpłatnych zajęciach muzycznych. Celem Programu jest m.in. wzmacnianie poczucie przynależności do grupy i poczucia sprawczości, budowa umiejętności pracy w zespole i zachęcanie do otwartości oraz zachęcenie do udziału w alternatywnych do świata gier komputerowych i wirtualnych rozmów, kreatywnych zajęciach dających możliwości spędzania „na żywo” wolnego czasu z rówieśnikami. Program ma też wspierać proces integracji międzypokoleniowej poprzez organizację koncertów młodych artystów dla ich rodzin i przyjaciół.

Zwieńczeniem całorocznej pracy dzieci będzie udział w obozie wakacyjnym i uroczysty koncert z udziałem profesjonalnych muzyków i wszystkich chórów biorących udział w programie. Ponad stu dzieciaków wykona wspólny repertuar według aranżacji Adama Sztaby.

Przed nami cały rok intensywnej pracy zespołowej i zabawy muzyką. Pan Adam Sztaba już zapowiedział, że chętnie będzie odwiedzał uczestników warsztatów i weźmie udział w zaplanowanych koncertach rodzinnych.

Głównym sponsorem i pomysłodawcą programu Most the Music jest Fundacja Most the Most, Jest to kolejna inicjatywa społeczna, którą Gmina Sicienko realizuje wspólnie z Fundacją w ramach współpracy nawiązanej wcześniej przy okazji konkursu „Nasz Zabytek”.

Fundacja prowadzi pilotaż programu Dziecięcych Chórów Gminnych w 4 gminach, z których pochodzą zabytki – zwycięzcy dwóch pierwszych edycji konkursu Nasz Zabytek. Współpracę z fundacją podjęły gminy: Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Sicienko (woj. kujawsko – pomorskie), Uniejów (woj. łódzkie) oraz z Grajewa (woj. podlaskie). 

Scroll to Top
Skip to content