Zamykamy nabór zgłoszeń i dziękujemy za Wasze zaangażowanie.

Dobiegł końca nabór zgłoszeń do I Konkursu Nasz Zabytek w województwach: podkarpackim, lubelskim i mazowieckim. Mieszkańcy decydowali, które zabytki chcieliby poddać rewaloryzacji. Łącznie otrzymaliśmy 1567 zgłoszenia na 100 zabytków.

Jednocześnie wyniki w poszczególnych województwach okazały się zaskakująco zróżnicowane. Otrzymaliśmy bowiem:

  • 970 zgłoszeń na 36 zabytków od mieszkańców województwa podkarpackiego,
  • 376 zgłoszeń na 25 zabytków od mieszkańców województwa lubelskiego,
  • 221 zgłoszeń na 39 zabytków od mieszkańców województwa mazowieckiego.

Propozycje zgłaszano do ostatnich minut naboru. Komisja konkursowa wybierze po jednym zwycięskim zabytku w każdym z województw.

Jesteśmy pod wrażeniem różnorodności zgłoszeń, dużego zaangażowania mieszkańców i powszechnej troski o lokalne dziedzictwo. Przed nami przyjemny czas poznawania ciekawej historii zgłaszanych obiektów, oglądanie pięknych zdjęć i czytanie o interesujących pomysłach na nowe funkcje społeczne zabytków.  Każde zgłoszenie to dowód, że lokalne zabytki wciąż odgrywają ważną rolę dla mieszkańców, którzy mają potrzebę troski o ich wspólne dziedzictwo i historię. Cieszymy się, że kolejne społeczności, tym razem z województw: podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego pokazały, że dla wspólnego dobra potrafią się zaangażować i wziąć sprawy we własne ręce.

Co dalej?

Fundacja aktualnie weryfikuje zgłoszone zabytki pod kątem formalnym. Następnie skontaktuje się z właścicielami obiektów, spełniających kryteria konkursu, żeby zaprosić ich do współpracy oraz przekazać im do uzupełnienia stosowne dokumenty.

Komisja konkursowa przeanalizuje zgłoszenia mieszkańców, informacje uzyskane od właścicieli zabytków oraz możliwości realizacji projektu i potencjał społeczny po rewaloryzacji zabytku. Na tej podstawie wybierze po jednym zwycięskim obiekcie w województwie podkarpackim, lubelskim i mazowieckim. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku 2023 r.

Wszystkie zgłoszone zabytki, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, wkrótce będzie można zobaczyć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most. Już teraz możesz sprawdzić na niej obiekty z konkursów przeprowadzonych wcześniej w innych województwach.

Zwycięstwo zabytku i… czas na pomysł

Kolejnym krokiem będzie II Konkurs, w którym mieszkańcy z okolic wybranego zabytku ponownie zabiorą głos. Będą zgłaszać Fundacji pomysły na jego nową funkcję społeczną.

Podobnie jak w I Konkursie, zależy nam na inicjatywie mieszkańców. W II Konkursie przez trzy tygodnie będziemy zbierać pomysły na to, jak lokalna społeczność chciałaby korzystać z wybranego zabytku po jego rewaloryzacji. Tak jak w I Konkursie, pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz na naszej stronie internetowej. Osoby, które nie mają dostępu do internetu będą mogły zrobić to przez telefon.

Zwycięski projekt, po podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel obiektu przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Nasz Zabytek to wstęp do współpracy z Fundacją Most the Most

Fundacji zależy na tym, aby zrewaloryzowany zabytek żył i żeby mieszkańcy mogli z niego aktywnie korzystać. To wiąże się również z propozycją inicjatyw i wydarzeń kulturalnych i artystycznych, których organizatorem i współorganizatorem jest Fundacja. Przykładem tego typu działań jest recital Jakuba Kuszlika w pałacu w Kiełczynie oraz koncert Waldemara Malickiego w Dworze w Niećkowie. Wydarzenia te, to efekt współpracy Fundacji oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Aktualne informacje o konkursie znajdziesz w zakładce „Nasz Zabytek”.

Scroll to Top
Skip to content