Podpisaliśmy umowę! Wkrótce ruszy rewaloryzacja Dworku w Uniejowie

Na zdjęciu  Brygida Ślabska – prezes zarządu fundacji Most the Most, Mirosław Madajski – zastępca burmistrza Uniejowa

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Dworku w Uniejowie – to efekt podpisanej dziś umowy między Fundacją i Gminą Uniejów na dofinansowanie rewaloryzacji tego zabytkowego obiektu, który zwyciężył w konkursie Nasz Zabytek w województwie łódzkim.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Uniejowa i okolic i otwartości na współpracę władz Gminy Uniejów oraz grantowi od Fundacji Most the Most, ten zabytkowy dworek odzyska dawną świetność i w jeszcze większym stopniu będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Nowa funkcja społeczna Dworku w Uniejowie

Po podpisaniu umowy Fundacja Most the Most przekaże Gminie Uniejów grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Dworek w Uniejowie, który na co dzień jest siedzibą Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, jeszcze szerzej otworzy się dla lokalnej społeczności.

W dworku zostanie przeprowadzona przebudowa i modernizacja, tak aby zwiększyć dostęp dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Na parterze dworku zostanie utworzona nowa, większa sala powstała poprzez połączenie czterech mniejszych.  Będzie to także miejsce prób muzyków, organizacji koncertów oraz nowe miejsce dla działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Po remoncie w dworku powstanie ponadto Gminne Centrum Inicjatyw Społecznych, które będzie w zdecydowanie większym wymiarze niż do tej pory, miejscem dla lokalnych inicjatyw, wydarzeń kulturalnych i integracji środowiska lokalnego.

Z dworku korzystać będą organizacje pozarządowe i grupy wolontariatu. Dostęp do dworku będzie możliwy od poniedziałku do piątku, a także w wybrane weekendy.

Ponadto Gmina Uniejów zobowiązała się do organizacji w uniejowskim dworku działań cyklicznych dla mieszkańców, takich jak:

  • Warsztaty Uniejowskiej Grupy Wokalnej,
  • Dworek dla Seniora,
  • Seanse filmowe,
  • Orkiestra Uzdrowiskowa,
  • Wielopokoleniowe warsztaty kulinarne,
  • Wernisaże,
  • Koncerty,
  • Spotkania organizacji pozarządowych, grup wolontariatu, klubów sportowych i innych organizacji społecznych.

Dworek w Uniejowie – WIĘCEJ

Scroll to Top
Skip to content