Mocarze Sztuki / nowa kampania społeczna


Celem kampanii Mocarze Sztuki jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Chcemy kreować poczucie odpowiedzialności za stan dóbr kultury. Zachęcać firmy, instytucje i stowarzyszenia do finansowania prac konserwatorskich przy muzealiach.

Kampania ma charakter ogólnopolski, a wybór muzealiów będzie organizowany cyklicznie.

Zadaniem kampanii jest m.in.:

  • ochrona dzieł sztuki i obiektów dziedzictwa kultury zgromadzonych w lokalnych muzeach;
  • pokazanie ciekawych muzealiów szerszej publiczności i zainteresowanie ofertą lokalnych muzeów;
  • pogłębianie społecznej świadomości w zakresie kultury i sztuki;
  • inspirowanie do społecznego zaangażowania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego;
  • promowanie postaw firm i instytucji, które angażują się na rzecz kultury i sztuki.

Zadania te chcemy osiągnąć dzięki zaproszeniu do współpracy wielu partnerów:

  • lokalne muzea z całej Polski, aby wskazały nam ze swoich zasobów muzealia, którym chcą przywrócić świetność i poddać je pracom konserwatorskim;
  • firmy, instytucje, stowarzyszenia, aby przekazały darowiznę na sfinansowanie takich prac;
  • wszystkich ludzi mocy – aby wzięli udział w konkursie na wybór zwycięskich muzealiów.

Kampania Mocarze Sztuki podzielona jest na kilka, angażujących etapów.

Pierwszy z nich to kontakt z lokalnymi muzeami z prośbą o wskazanie muzealiów, którym należy przywrócić świetność. Dzięki zaangażowaniu w kampanię Mocarze Sztuki, możliwe jest pozyskanie maksymalnie do 20 000 PLN na renowację każdego ze zwycięskich muzealiów.

Zgodnie z regulaminem kampanii, muzealia mogą zgłaszać tylko instytucje kultury, będące muzeami wpisanymi do Wykazu muzeów prowadzonego przez MKiDN, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, chyba że są jednocześnie wpisanymi do rejestru instytucji kultury jednostki samorządu terytorialnego.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://mostthemost.pl/mocarze-sztuki-formularz…/

Termin zgłaszania muzealiów w pierwszej edycji kampanii to 20.02.2023 r.

Spośród zgłoszonych muzealiów, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie kampanii, Fundacja wybierze max. 10 muzealiów, które następnie wezmą udział w konkursie internetowym. Za pośrednictwem ankiety umieszczonej na stronie internetowej Fundacji Most the Most, uczestnicy konkursu wybiorą 5 zwycięskich muzealiów, które otrzymają dofinansowanie.

W celu sfinansowania prac konserwatorskich zwycięskich muzealiów, Fundacja nawiąże współpracę z firmami, instytucjami, które zechcą wziąć udział w naszej kampanii i zostać Mocarzami Sztuki.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji o kampanii. Wspierania naszych działań komunikacyjnych.

Liczymy na zgłoszenia ciekawych muzealiów oraz społeczne zaangażowanie na kolejnych etapach kampanii. Stwórzmy razem Wspólnotę Mocy dla kultury i sztuki!

Scroll to Top
Skip to content